Category: Gensidige forsikringsselskaber

Gensidige forsikringsselskaber er selskaber, som ejes af forsikringstagerne.