Category: Værdipapirhandel

Værdipapirhandel er både reguleret i værdipapirhandelsloven og i medfør af lov om finansiel virksomhed. Dette afsnit indeholder regler om omsætningen af værdipapirhandel, udstedere af værdipapirers forpligtelser, regler om aktionærers pligter i forhold til selskabet, offentliggørelse og opkøb af større aktieposter og fondsmæglervirksomhed.

Visningen omfatter både regler udstedt af Finanstilsynet og EU-forordninger.